Can Roger és...


Can Roger sorgeix de la preocupació de diverses entitats del barri de la Sagrada Família per la greu situació econòmica per la qual atravessen moltes famílies i persones, veïns i veïnes, a qui la pèrdua de la feina ha suposat un daltabaix important a les seves vides.

Davant d’aquesta situació, les entitats del barri ens hem rebelat i, assumint la nostra corresponsabilitat, hem format l’Associació Can Roger per dur a terme un projecte ambiciós alhora que innovador i únic.

Can Roger es troba al carrer Roger de Flor amb Rosselló (Barcelona) i vol ser:

Un espai de trobada per a persones del barri que estan en una situació de vulnerabilitat.

Un espai participatiu suma de tres branques:
menjador social + hort urbà + espai d’expressió artística i cultural.

Un espai nascut de la corresponsabilitat d’entitats del barri, empreses i ciutadans que creixerà gràcies a les donacions econòmiques i materials de tots.

L’Associació Can Roger té l’ús temporal del solar per a tres anys com a màxim.
No ens podem oblidar que hi volem la residència per a gent gran.

Tan de bo la situació econòmica d’aquí a tres anys ens ho permeti!

Cap comentari: